Onze visie

VISIE

In de scholen van KOBZ (Katholiek Onderwijs Brussel-Zuid) stellen wij het geluk en de toekomst van onze kinderen centraal.

Volgende scholen behoren tot de scholengemeenschap:

* Parkschool – Vorst
* Sint-Augustinus – Vorst
* Sint-Gillis – Sint-Gillis
* Sint-Paulus – Ukkel
* Sint-Jozef – Ukkel
* Sint-Vincentius – Ukkel
* VVB - Ukkel

KOBZ ALS LEEFGEMEENSCHAP

Onze schoolteams kijken elke dag vanuit een positieve ingesteldheid naar kansen en mogelijkheden bij kinderen en bij zichzelf om een optimale basisontwikkeling van elk kind te verzekeren. Dit vereist een brede kijk en voortdurende reflectie op het eigen handelen en de gevolgen hiervan. 

Zorgzaam omgaan met kinderen is echter een  gedeelde verantwoordelijkheid: 

* Ouders en team spannen zich samen in
* Je staat er niet alleen voor
* Goed klimaat in het team, familiale sfeer

KOBZ ALS LEERGEMEENSCHAP

We streven naar gelijke kansen voor elk kind:

* Extra ondersteuning in de onderwijstaal, die (bij de meeste onder onze kinderen) anders is dan de moedertaal
* Onderwijszekerheid met oog voor een optimale voorbereiding op de meest geschikte onderwijsrichting

Gelijke kansen voor alle kinderen vereist van de schoolteams dat zij mogelijkheden creëren voor kinderen en ouders om maximaal aan de verwachtingen van het schoolleven te voldoen. Dit impliceert dat schoolteams, binnen de draagkracht van de school en rekening houdend met de gedeelde verantwoordelijkheid voor  het leerproces, de ouders en de kinderen voortdurend aanmoedigen om de gecreëerde kansen te grijpen. Dit doen we o.a. door:

* Aandacht voor het individu
* Samen leren van elkaar – elkaar aanmoedigen
* Waardering voor elkaars werk
* Differentiëren
* Evalueren om gunstig te evolueren
* Gedurfde vernieuwing
* Bewust tijd maken en krijgen voor totale ontwikkeling van eigen talenten, taal,…

De benadering van de multiculturele buurt impliceert dat schoolteams een realistisch beeld hebben over de situatie waarin de kinderen leven en bewegen en er rekening mee houden.

KOBZ ALS GELOOFSGEMEENSCHAP

De scholen KOBZ  zijn lid van het Katholiek verbond van basisonderwijs (VVbaO). Dit impliceert dat de katholieke godsdienst in het aanbod is opgenomen. De schoolteams willen inspiratie halen uit de Christelijke levensvisie om vanuit die waarden en normen en met liefde en oog  voor ieder kind onze opdracht te vervullen.

De schoolteams gaan vanuit deze benadering kritisch maar respectvol om met de verschillende geloofsovertuigingen van leerlingen, leerkrachten en ouders. 

We waarborgen hierbij de verbondenheid en eerlijkheid.

De scholen van KOBZ  zien diversiteit als een rijkdom. Dit houdt in dat zij vanuit het opvoedingsproject van de school leerlingen opvoeden tot kritische mensen die nadenken over het beste van de verschillende culturen. 

De scholen KOBZ  zijn respectvolle scholen. Respect voor het anders zijn is een basisbeginsel in onze scholengemeenschap. Respectvolle scholen zijn scholen waar er respect is voor de individuele mogelijkheden van elk individu: leerkracht, leerling, ouders. Dit kan enkel tot stand komen door samenwerking en dialoog:

* Fora (samenwerking en actief meedenken)
* Duidelijke afspraken
* Gezamenlijke sportdag
* Schoolfeesten
* Ouderraad/ oudercomité’s

COMMUNICATIE

De scholen van KOBZ zijn Nederlandstalige scholen. Hieronder verstaan wij dat de 1ste voertaal in onze scholengemeenschap het Nederlands is. Communicatie gebeurt steeds in respect voor  de andere. 

Hiervoor is het nodig dat schoolteams aanleren hoe zij aangepast kunnen communiceren met ouders en betrokkenen. De onkunde van het Nederlands door ouders mag nooit leiden tot de onmogelijkheid om het schoolproces van de leerlingen te volgen.